ENGLISH
Strona główna | Stanowisko | Odkrycia | Ekspedycja | Galeria | Bibliografia | Pisali o nas | Wydarzenia | Ciekawostki | Dla prasy | SEZON 2009Najważniejsze odkrycia w latach 1998 - 2008


 • Architektura
  - największe znane domy kultury dolnoegipskiej - odkrycie najstarszej tradycji   architektonicznej w Egipcie (kom W i C)
  - rezydencja nagadyjskiego dostojnika - największa budowla predynastyczna (kom W)
  - budynek kultowy (tzw. "świątynia") z okresu I dynastii (kom W)
  - najstarszy na tym terenie browar (kom W)
  - najstarsza egipska monumentalna mastaba (kom E)
  - budowle mieszkalne (kom W, C i E)
  - silosy i magazyny (kom C)
  - jedno- i wielokomorowe groby (kom E)
  - okrągła budowla z szachownicową posadzką o nieznanym przeznaczeniu (kom E)

 • Sztuka
  - złote figury władcy i jego syna - najstarsze egipskie wizerunki nieznanego jak dotąd z   imienia króla (kom E)
  - kościane figurki ludzi i zwierząt z tzw."depozytów świątynnych" - jedne z najpiękniejszych   okazów sztuki w okresie formowania się państwa egipskiego (kom W)
  - dekorowane, gliniane grzechotki z tzw."depozytu świątynnego" (kom W)
  - naszyjnik z pokrytym złotą blacha wisiorem z grobu dziewczynki (kom E)
  - naszyjnik ze złota i kamieni półszlachetnych - najstarszy przykład w Delcie Nilu
  - biżuteria (bransolety, wisiory, paciorki) z czasów I dynastii
  - dekorowane odciski pieczęci z najstarszymi znakami pisma hieroglificznego

 • Ceramika
  - naczynia kultury dolnoegipskiej, nagadyjskiej oraz z okresu I - IV dynastii
  - naczynia ze znakami garncarskimi (potmarks)
  - naczynia z fragmentami serechów oraz wczesnymi znakami hieroglificznymi
  - naczynia importowane z Górnego Egiptu
  - naczynia importowane z Palestyny
  - kamienne i gliniane miniaturki naczyń z tzw."depozytu świątynnego"

 • Inne przedmioty
  - palety kosmetyczne
  - głowice maczug
  - narzędzia miedziane i kościane
  - kościane groty strzał
  - kości wielu zwierząt hodowlanych i dzikich
  - nasiona i szczątki wielu roślin uprawianych i dzikich

 • Ważne strony Download Początki Egiptu w sieci
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Archeologii UJ
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Akademia Górmiczo-Hutnicza
 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
 • Film z naszej wystawy
 • Artykuły PDF (PL)
 • Artykuły PDF (EN)
 • Katalog z wystawy PDF
 • Tapety
 • Egypt at its origins
 • Petrie Museum of Egyptian Archaeology
 • Late Predynastic/Early Dynastic Egypt
 • Archéo-Nil
 • Hierakonpolis Online
 • KONTAKT Z EKSPEDYCJĄ Copyright by IA UJ 2009