ENGLISH
Strona główna | Stanowisko | Odkrycia | Ekspedycja | Galeria | Bibliografia | Pisali o nas | Wydarzenia | Ciekawostki | Dla prasy | SEZON 2009

Bibliografia - prace naukowe oraz wybrane teksty popularnonaukowe

Najnowsze:

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Tell el-Farkha - preliminary report 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports XVIII, Warszawa 2008, s. 127 - 153
artykuł w formacie pdf
M.Chłodnicki, R. Fattovich, S. Salvatori
The Nile Delta in Transition: A view from Tell el-Farcha [w:] E.C.M. van den Brink /ed./, The Nile Delta in Transition: 4th-3rd Millenium BC, Tel Aviv 1992, s. 43-68

M.Chłodnicki
Tell el-Farcha - wzgórze kurczaka, Archeologia Żywa 3 (22) 2002: 17-19.

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Tell el-Farkha explorations 1998 - 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports X - XVII, 1999 - 2007

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 1998-2001,Archeologia, LIII, 2002

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Tell el-Farkha seasons 1998-1999. Preliminary report, MDAIK 58, 2002

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz et all.
Polish excavations at Tell el-Farkha in Nile Delta. Preliminary report 1998-2001, Archeologia LIV (2003): 63-118

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Tell el-Farkha (Ghazala). Season 2002, Polish Archaeology in the Mediterranean XIV. Reports 2002, Warsaw 2003 (wyd. 2004): 99-109.

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Tell el-Farkha (Ghazala)1998-2002, Archéo-Nil 13, 2003 (wyd. 2004): 47-54.

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Preliminary report of the archaeological activity of the Polish Archaeological Mission 2004. Tell el-Farkha (Ghazala) 2004, ASAE 80 (2006) 2007: 97-132.

M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Polish excavations At Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2004-2005, Archeologia LVII (2006) wyd. 2008: 71-128.

K.M.Ciałowicz
Poczatki cywilizacji egipskiej, Kraków-Warszawa 1999

K.M.Ciałowicz
La naissance d'un royaume. L'Egypte dés la période prédynastique a la fin de I-ére dynastie, Kraków 2001

K.M.Ciałowicz
Wykopaliska w Tell el-Farcha. Niespodzianek ciąg dalszy, Alma Mater 49, 2003: 10-12

K.M.Ciałowicz
Wykopaliska w Tell el-Farcha. Sezon 2004, Alma Mater 63, 2004: 20-22.

K.M.Ciałowicz
Tell el-Farkha 1998-99. Excavations at Western Kom, [w:] Zahi Hawass (ed), Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century, Proceedings of the VIIIth International Congress of Egyptologists Cairo 2000, Cairo-New York 2003: 130-137.

K.M.Ciałowicz
Tell el-Farkha 2000 Excavations at the Western Kom, [w:] L. Krzyżaniak, K. Kroeper, M. Kobusiewicz (eds.), Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research (Studies in African Archaeology 8), Poznań 2003: 163-176.

K.M.Ciałowicz
From residence to early temple: the case of Tell el-Farkha, [w:] K. Kroeper. M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, Archaeology of Early Northeastern Africa. In Memory of Lech Krzyżaniak, Poznań 2007: 917-934.

K.M.Ciałowicz
Kość i złoto. Początki sztuki egipskiej, Katalog wystawy. Kraków - Poznań 2007

K.M.Ciałowicz
Dziesięć lat badań na Wzgórzu Kurczaka (Tell el-Farcha), Alma Mater 99 (2008): 200-209

K.M.Ciałowicz
The nature of the relation between Lower and Upper Egypt in the Protodynastic Period. A view from Tell el-Farkha, [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant (eds.), with the collaboration of J. Rowland and S. Hendrickx, Egypt at its Origins 2, OLA 172 (2008): 501-513.

K.M.Ciałowicz
Cult, ideology and social complexity. Introduction, [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant (eds.), with the collaboration of J. Rowland and S. Hendrickx, Egypt at its Origins 2, OLA 172 (2008): 1035-1038.

K.M.Ciałowicz
Gazelles and ostriches from Tell el-Farkha, [w:] J. Śliwa (ed.), Studies in Ancient Art and Civilization 12, Cracow 2008: 21-34.

K.M.Cialowicz, M.Jucha
Tell el-Farkha 1998-2000. Stratigraphy and Chronology of the Western Kom, [w:] J.Popielska-Grzybowska (ed.) Proceedings of the Second Central European Conference of Young Egyptologists, Warsaw 2003: 29-35.

J.Dębowska-Ludwin
Cemetery at the Eastern Kom [w:] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M. et al., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2002-2003, Archeologia LV: 66-68, 2004

J.Dębowska-Ludwin
The graves of Tell el-Farkha (Seasons 2001-2002) [w:] Hendrikx, S., Friedman, R., Ciałowcz, K.M., Chłodnicki, M., (red.) Egypt and its Origins. Studies in Memory of B. Adams, Orientalia Lovaniensia Analecta 138: 399-420, 2004

J.Dębowska-Ludwin
Tell el-Farkha necropolis in 2003 [w:] Kroeper, K., Chłodnicki, M., Kobusiewicz, M. (red.), Archaeology of Early Northeastern Africa, Poznań: 935-943, 2006

J.Dębowska-Ludwin
The Graves [w:] Chłodnicki, M., Ciałowicz, K.M. et al., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2004-2005, Archeologia LVII: 94-96, 2006

J.Dębowska-Ludwin
Badania nad pismem egipskim w XIX wieku [w:] Szturc, W., Bizior-Dombrowska, M. (red.) Hieroglifem pisane dzieje... Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków, Warszawa: 29-52, 2007

J.Dębowska-Ludwin
Burial custom and political status of local societies. A view from Tell el-Farkha [w:] Midant-Reynes, B., Tristant, Y., Rowland, J., Hendrickx, S. (red.), Egypt and its Origins 2, Orientalia Lovaniensia Analecta 172: 1107-1117, 2008

M.A.Jucha
The Pottery of the Predynastic Settlement, Tell el-Farkha II, 2005.

M.A.Jucha
Tell el-Farcha 1987-1999. Ceramika predynastyczna i wczesnodynastyczna (Tell el-Farkha 1987-1999. Predynastic and Elary Dynastic Pottery), Recherches Archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006: 463-465

M.A.Jucha
Naqada IId2/IIIa1 Pottery in the Nile Delta. A View from Tell el-Farkha, Studies in Ancient Art and Civilization 10, 2007:23-39

M.A.Jucha
Western Kom. The Settlement Pottery of phase 1 [w:] M.Chłodnicki & K.M.Ciałowicz with contribution by ..., Polis Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, Archeologia LVII, 2006 (2007):77-80.

M.A.Jucha
Pottery from the Graves [w:] M.Chłodnicki & K.M.Ciałowicz with contribution by ..., Polis Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, Archeologia LVII, 2006 (2007): 97-101.

M.A.Jucha
Tell-el Farcha i rozwój kontaktów handlowych Egiptu od V do początku III tys. p.n.e., Alma Mater numer specjalny 99/2008:210-215.

M.A.Jucha
The Corpus of "Potmarks" from the Graves at Tell el-Farkha [w:] Midant-Reynes B. and Tristant Y. with the collaboration with Rowland J. and Hendrickx S., Egypt at its Origins 2. Proceedings of the International Conference "Origins of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt" Toulouse (France), 5th-8th September 2005, OLA 172, Leuven-Paris 2008:133-149.

P. Kołodziejczyk
Lower Egypt in modern research on state formation in Egypt, Folia Orientalia 41, 2005.

P. Kołodziejczyk
Architectonic constructions from western kom in Tell el-Farkha (Nile Delta) – some remarks, [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant (eds.), with the collaboration of J. Rowland and S. Hendrickx, Egypt at its Origins 2, OLA 172 (2008).

G. Pryc
Stone vessels form the Grave 55, Studies in Ancient Art and Civilization nr. 13, 2009 Kraków, (in print)

G. Pryc
Stone vessels frome the Western, Eastern and Central Koms, [in:]Krzysztof M. Ciałowicz, M. Chłodnicki ed all. Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2006-2007, ARCHEOLOGIA 2009 (in print).

G. Pryc
Stone vessels frome the Western and Eastern Koms, [in:]Krzysztof M. Ciałowicz, M. Chłodnicki ed all. Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, ARCHEOLOGIA no LVII, 2006, pp. 31-37

Ważne strony Download Początki Egiptu w sieci
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Archeologii UJ
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Akademia Górmiczo-Hutnicza
 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
 • Film z naszej wystawy
 • Artykuły PDF (PL)
 • Artykuły PDF (EN)
 • Katalog z wystawy PDF
 • Tapety
 • Egypt at its origins
 • Petrie Museum of Egyptian Archaeology
 • Late Predynastic/Early Dynastic Egypt
 • Archéo-Nil
 • Hierakonpolis Online
 • KONTAKT Z EKSPEDYCJĄ Copyright by IA UJ 2009