ENGLISH
Strona główna | Stanowisko | Odkrycia | Ekspedycja | Galeria | Bibliografia | Pisali o nas | Wydarzenia | Ciekawostki | Dla prasy | SEZON 2009Artykuły w wersji polskiej
(format PDF)


K.M.Ciałowicz, Dziesięć lat badań na Wzgórzu Kurczaka

M.A.Jucha, Tell el-Farcha i rozwój kontaktów handlowych Egiptu - od V do początku III tysiąclecia p.n.e.


Artykuły w wersji angielskiej
 (format PDF)


M.Chłodnicki, K.M.Cialowicz
Tell el-Farkha explorations - preliminary report 2006


M.Chłodnicki, K.M.Ciałowicz, Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt - exhibition catalogue

K.M.Ciałowicz, The Nature of the Relation Between Lower and Upper Egypt in the Protodynastic Period.
             A View from Tell el-Farkha


K.M.Ciałowicz, Gazelles and ostriches from Tell el-Farkha

K.M.Ciałowicz, From the Residence to Early Temple: the Case of Tell el-Farkha

K.M.Ciałowicz, Female representations from Tell el-Farkha

J.Dębowska-Ludwin, Works at the necropolis - season 2004

P.Kołodziejczyk, Lower Egypt in modern research on state formation in Egypt

G.Pryc, Stone vessels from Tell el-Farkha

Ważne strony Download Początki Egiptu w sieci
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Archeologii UJ
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Akademia Górmiczo-Hutnicza
 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
 • Film z naszej wystawy
 • Artykuły PDF (PL)
 • Artykuły PDF (EN)
 • Katalog z wystawy PDF
 • Tapety
 • Egypt at its origins
 • Petrie Museum of Egyptian Archaeology
 • Late Predynastic/Early Dynastic Egypt
 • Archéo-Nil
 • Hierakonpolis Online
 • KONTAKT Z EKSPEDYCJĄ  Copyright by IA UJ 2009